top of page

Benoeming stralingsbeschermingsdeskundige

Volgens artikel 5.4 van het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming dient er een stralingsbeschermingsdeskundige benoemd te worden.

 

Deze geeft namens de ondernemer invulling geeft aan de inrichting van het stralingshygiënisch beleid binnen de organisatie. De stralingsbeschermingsdeskundige dient ingeschreven te zijn in het register van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) en dient minimaal het niveau coördinerend stralingsdeskundige (niveau 3) te bezitten.

DELREIN kan voor uw praktijk optreden als stralingsbeschermingsdeskundige en als adviseur voor stralingshygiënische zaken.

Anker 1

Verzorgen van vergunningen en registraties

Anker 2

“Juiste vergunning of registratie aanwezig?”

Hebt u in het verleden een melding gedaan van uw röntgentoestel? Deze melding dient volgens het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming te worden omgezet in een registratie.

Voor een CBCT dient een vergunning te worden aangevraagd, waarbij alle andere aanwezige toestellen ook dienen te worden opgenomen in de vergunning.

Of het nu gaat om een wijziging of een nieuwe aanvraag, DELREIN verzorgt voor uw praktijk de gehele procedure en communicatie met de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming. DELREIN neemt de verantwoording en bewaakt de voortgang tot het moment dat de vergunning/registratie van kracht is.

Inrichten en beheren van het beheersysteem (KEW-dossier) en kwaliteitsborgingsprogramma

Anker 3

“Kwaliteit gewaarborgd!”

DELREIN maakt voor u een op maat gemaakt kwaliteitsborgingsprogramma, en zorgt daarmee dat uw kwaliteit ook in de toekomst blijft gewaarborgd.

 

Het opstellen van protocollen, werkvoorschriften, procedures, het inrichten en beheren van het beheersysteem (KEW-dossier) zijn bijvoorbeeld onderdelen van het kwaliteitsborgingsprogramma.

Verzorgen/controle van risicoanalyses en terreingrensberekeningen

Anker 4

Alvorens er ioniserende straling wordt toegediend, geldt er een wettelijke verplichting om een risicoanalyse stralingstoepassingen op te stellen. Het doel van de analyse is het vaststellen van (potentiële) jaarlijkse blootstelling van medewerkers in uw praktijk, alsmede het identificeren van gevaren en het uitvoeren van dosisberekeningen.

Een risicoanalyse dient te worden opgesteld volgens de regels gesteld in artikel 7.6 Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming en daarnaast dient de risicoanalyse geautoriseerd te worden door een bij de ANVS geregistreerde stralingsdeskundige.

DELREIN verzorgt voor u deze uitgebreide risicoanalyse inclusief de dosisberekeningen op de terreingrens volgens hoofdstuk 9 van de Regeling basisveiligheidsnormen stralingsbescherming.

Bij- en nascholing

Anker 5

“Alle medewerkers voldoende geschoold?”

Alle betrokken medewerkers dienen geschoold te zijn ten aanzien van stralingstoepassingen en vervolgens, eens per vijf jaar, dienen de medewerkers wettelijk verplichte nascholing te volgen. Dit geldt voor artsen, assistenten, toezichthoudend medewerkers stralingsbescherming en overige betrokken medewerkers.

DELREIN heeft ruime ervaring in het geven van scholing.

Anker 6
bottom of page